Onze Organisatie

De Pr. Margrietgroep  heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.

Organisatie van de Pr. Margrietgroep

De scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts . Iedere speltak kent een eigen leidingteam waarvan één persoon teamleider en aanspreekpunt is.

Besturen

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten.

Het verenigingsbestuur bestaat uit leiding van de groep en draagt zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten.

Verenigingsbestuur

Voorzitter: Lian Wondergem

Secretaris: Jeroen Appel

Penningmeester: Simon ter Beek 

Lid: Bas Oorbeek

Groepsbegeleider: Vacant

Beheerstichting

Daarnaast heeft de groep een beheerstichting. De beheerstichting draagt zorg voor het financiële beleid binnen de vereniging. Naast de financiële kant houdt de beheerstichting zich bezig met het beheer van de accommodaties en de materialen.